Debata SEiMTS dotycząca spadku przewozów pasażerskich

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego podczas targów TRAKO 2015 przedstawiło statystyki przewozów osób koleją w okresie lat 2004 – 2014. Podczas debaty rozmawiano o przyczynach spadku przewozów, jak również o propozycji działań dla zmiany dotychczasowych trendów.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi analizami.

Pismo do uczestników TRAKO

Opinie Ekspertów

  1. Juliusz Engelhardt
  2. Andrzej Massel
  3. Jacek Leonkiewicz
  4. Krzysztof Celiński
  5. Andrzej Żurkowski
  6. Małgorzata Kuczewska – Łaska
  7. Krystyna Pękała
  8. Damian Grabowski