Kategoria: Konsultacje i stanowiska

Konsultacje ws. pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do konsultacji  zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach  bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Członków zainteresowanych tą problematyką prosimy o zgłaszanie uwag i opinii na adres: biuro@seim-tsz.pl w terminie do 18.09.2022. Projekt – uzgodnienia.pdf Uzasadnienie – uzgodnienia.pdf  OSR –...

Czytaj więcej ...

Konsultacje ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Informujemy, że Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia, pismo zapraszające do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Czytaj więcej ...

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

Informujemy, że Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia,  pismo zapraszające (w załączeniu) do konsultacji projektu nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego ostawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

Czytaj więcej ...