Kategoria: Konsultacje i stanowiska

Konsultacje ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Informujemy, że Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia, pismo zapraszające do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Czytaj więcej ...

Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

Informujemy, że Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia,  pismo zapraszające (w załączeniu) do konsultacji projektu nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego ostawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

Czytaj więcej ...