SEIMTS napisało do Ministra Malepszaka ws. wdrażania systemu ETCS.

Szanowni Państwo

W załączeniu pismo skierowane do Pana Piotra Malepszaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w sprawie wdrażania systemu ETCS.

Sprawa podniesiona w piśmie ma ważne znaczenie zarówno dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego jak i dla wdrażania systemów interoperacyjności na sieci linii kolejowych w Polsce.

Józef Marek Kowalczyk

Prezes Stowarzyszenia