Opinia SEiMTS do KPK do roku 2023

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego dostarczyło do Pani Marii Wasiak, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, opinię do Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023. Opinia w załączeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zgłoszonych uwag.