Kilka refleksji o kolejach dużych prędkości

Szanowni Państwo
Przedstawiamy ważną i inspirującą wypowiedź Pana Zbigniewa Szafrańskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. – Członka naszego Stowarzyszenia. Skrócony biogram Zbigniewa Szafrańskiego w załączeniu.

Wypowiedź dotyczy nowego spojrzenia na komponent kolejowy projektu CPK sp. z o.o., w szczególności nowego spojrzenia na plany wdrażania w Polsce kolei dużych prędkości. Wypowiedź w załączeniu.
Zachęcam do zapoznania się.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia

Zbigniew Szafrański – Przewodniczący Rady Nadzorczej CPK sp. z o.o. – biogram

Pasjonat kolei i podróżowania po szynach od najmłodszych lat. Z wykształcenia inżynier elektryk o specjalności trakcja elektryczna. Przez 36 lat zawodowo związany z elektroenergetyką i infrastrukturą kolejową.

W trakcie swojej kariery piastował wysokie stanowiska menedżerskie, m.in. członka zarządu – dyrektora technicznego PKP Energetyka sp. z o.o. oraz członka zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju PKP S.A. Przez 4,5 roku pracował w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w tym przez ponad 3 lata jako Prezes Zarządu.

Zajmował się projektami innowacyjnymi, najpierw jako ekspert Instytutu Kolejnictwa, później jako ekspert samodzielny. Angażowany przez Agencję CINEA w Brukseli do oceny wniosków w naborach CEF, bierze udział również w pracach gremiów branży kolejowej w Polsce.

Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.
Aktywnie wspiera działalność organizacji hobbystycznych: Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi i Łódzkiego Klubu Modelarzy Kolejowy