Wspomnienia z początków akcesji Polski do UE

Z okazji jubileuszu 20 – lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej publikujemy wspomnienia dr Adama Wielądka – b. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej – obecnie Wiceprezesa Stowarzyszenia. W interesującym opracowaniu Pan Adam Wielądek opisuje prowadzone na kolei prace i podejmowane decyzje reformatorskie po roku 1989, następnie zaś w okresie przygotowań do wstąpienia Polski do UE. Podejmowane wówczas wysiłki przyczyniały się z pewnością do właściwego przygotowania kolei do jej przyszłego funkcjonowania w strukturach kolejowych państw członkowskich UE.

Zachęcam do zapoznania się z tym ciekawym materiałem.

Józef Marek Kowalczyk

Prezes Stowarzyszenia