Kategoria: Zdaniem eksperta

Szkolenia w technologii VR

Prezentujemy ciekawy materiał dotyczący nowoczesnych systemów szkoleń w technologii VR. Opracowanie ostało przygotowane przez Pana Marcina Trzaskę – b.Prezesa Zarządu PKP Informatyka sp. z o.o.

Czytaj więcej ...

Czy aukcje są przydatne w inwestycjach na kolei

Pan Grzegorz Bosy podniósł problem przydatności systemu aukcyjnego w wyborze wykonawców inwestycji w obszarze infrastruktury kolejowej. Przedstawia szereg argumentów przemawiających za pilną potrzebą odstąpienia od tego trybu wyłaniania wykonawców i dostawców. Dodaje, że największy inwestor infrastrukturalny, jakim jest GDDK i A, systemu aukcji nie stosuje.

Czytaj więcej ...

Przegląd projektów wodorowych

W ramach inicjatywy dotyczącej zastosowań wodoru na kolei Pan Marcin Trzaska przygotował ciekawy materiał przeglądowy o projektach taborowych podejmowanych przez producentów taboru kolejowego w Europie.

Czytaj więcej ...

Jakub Styczeń o zastosowaniu wodoru na kolei

W ramach rozpoczętej dyskusji na temat zastosowania wodoru na kolei publikujemy ciekawą wypowiedź Pana Jakuba Stycznia – Prezesa spółki EUROTERMINAL SŁAWKÓW Sp. z o.o – Członka naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania z tą wypowiedzią. Józef Marek Kowalczyk Prezes Stowarzyszenia

Czytaj więcej ...

KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY

Możecie się Państwo zapoznać z ostatnią wersją KRAJOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY, który Rząd Polski przedłożył do akceptacji przez Komisję Europejską, a następnie przez Radę Europejską. Dołączamy również zestawienie najważniejszych zmian w KPO, wprowadzonych, w następstwie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Niektóre z nich są korzystne dla kolei. Jak wynika z publicznych zapowiedzi w...

Czytaj więcej ...