Kategoria: Zdaniem eksperta

O sztucznej inteligencji w kolejnictwie

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie DEBATY, dotyczącej nowych propozycji dla władz kolejowych, prezentujemy pionierskie opracowanie Pana Marcina Trzaski – Członka Stowarzyszenia – b. Prezesa Zarządu PKP Informatyka sp. z o.o, na temat sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej ...

Szkolenia w technologii VR

Prezentujemy ciekawy materiał dotyczący nowoczesnych systemów szkoleń w technologii VR. Opracowanie ostało przygotowane przez Pana Marcina Trzaskę – b.Prezesa Zarządu PKP Informatyka sp. z o.o.

Czytaj więcej ...

Czy aukcje są przydatne w inwestycjach na kolei

Pan Grzegorz Bosy podniósł problem przydatności systemu aukcyjnego w wyborze wykonawców inwestycji w obszarze infrastruktury kolejowej. Przedstawia szereg argumentów przemawiających za pilną potrzebą odstąpienia od tego trybu wyłaniania wykonawców i dostawców. Dodaje, że największy inwestor infrastrukturalny, jakim jest GDDK i A, systemu aukcji nie stosuje.

Czytaj więcej ...

Przegląd projektów wodorowych

W ramach inicjatywy dotyczącej zastosowań wodoru na kolei Pan Marcin Trzaska przygotował ciekawy materiał przeglądowy o projektach taborowych podejmowanych przez producentów taboru kolejowego w Europie.

Czytaj więcej ...