Kategoria: Aktualności

POLREGIO – największy przewoźnik pasażerski z wielkim planem inwestycyjnym

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy referat Pana Artura Martyniuka – Prezesa Zarządu POLREGIO S.A. ,będącej największym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Prezes Artur Martyniuk – osoba z dużym doświadczeniem menedżerskim i niezaprzeczalnymi sukcesami w kierowaniu POLREGIO S.A omawia dalekosiężne plany...

Czytaj więcej ...

Determinanty rozwoju systemu kolejowego w Polsce

W ramach debaty Stowarzyszenia O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź dr inż. Ignacego Góry – Prezesa UTK. Autor referatu, poza prezentacją i skomentowaniem wyników kolei w zakresie przewozów osób i ładunków, koncentruje się na wskazaniu głównych determinantów dalszego rozwoju kolei w Polsce. Podkreśla też wagę dobrych regulacji,...

Czytaj więcej ...