SEIMTS: nadzór właścicielski nad państwowymi spółkami kolejowymi powinien być skoncentrowany w Ministerstwie Infrastruktury

Stowarzyszenie od dawna stoi na stanowisku, że nadzór właścicielski nad państwowymi spółkami kolejowymi powinien być skoncentrowany w Ministerstwie Infrastruktury oraz że wszystkie kolejowe programy inwestycyjne powinny być ujęte w jeden Krajowy Program Kolejowy.

W tej sprawie skierowaliśmy w dniu 4 stycznia 2024 r. stosowne pismo do Ministra Infrastruktury – Dariusza Klimczaka. Pismo w załączeniu.

W dniu 4 marca otrzymaliśmy od Ministra Infrastruktury pozytywną odpowiedź na nasze postulaty i opinie. Odpowiedź Ministra Infrastruktury również w załączeniu.

Zarząd Stowarzyszenia

Dodaj komentarz