Kategoria: Debaty i konferencje

Udział NEWAG S.A w branży kolejowej

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy opracowanie przygotowane przez spółkę NEWAG S.A. , czołowego polskiego producenta taboru kolejowego w Polsce. Opisana została działalność firmy, jej rozwój i zamierzenia. Pan Zbigniew Konieczek – Prezes Zarządu NEWAG S.A należy niewątpliwie do ścisłej czołówki...

Czytaj więcej ...

Bezpieczeństwo na torach w centrum uwagi PKBWK

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU, przedstawiamy opracowanie przygotowane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. W opracowaniu zostały omówione najważniejsze zasady i mechanizmy działania PKBWK, na przestrzeni ostatnich lat. Pan Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych jest wybitnym znawcą...

Czytaj więcej ...

Strategiczne obszary i kierunki działalności Fundacji Grupy PKP

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE DO 2030 roku prezentujemy materiał przygotowany przez FUNDACJĘ GRUPY PKP, kierowaną przez Panią Katarzynę Kucharek. Społeczna odpowiedzialność biznesu kolejowego, w ramach której to formuły mieści się działalność tej FUNDACJI jest ważnym składnikiem działalności spółek kolejowych z Grupy PKP....

Czytaj więcej ...