Wypowiedź Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Prezentujemy, przygotowaną dla naszego Stowarzyszenia, wypowiedź Pana Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, o tytule jak niżej. Wypowiedź jest przeznaczona do publikacji na stronie Stowarzyszenia, jak również do zamieszczenia w przygotowywanej publikacji Książkowej.

Zachęcamy do zapoznania się z tą niewątpliwie ważną i ciekawą wypowiedzią.

Zarząd Stowarzyszenia.