List Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedstawiamy ważny List Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Krajowej Administracji Skarbowej.
Stowarzyszenie jest Członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

List zawiera wniosek o odstąpienie od karania przedsiębiorców w pierwszym okresie wdrażania rozwiązań z pakietu Nowego Ładu.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym dokumentem.

Zarząd Stowarzyszenia