Wkład Knorr – Bremse w rozwój kolei w Polsce

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU, prezentujemy referat Pana Jacka Bilasa – Prezesa Zarządu spółki Knorr – Bremse Systemy Kolejowe Polska sp. z o.o. W obszernym opracowaniu zaprezentowane zostały dokonania tej czołowej europejskiej firmy kolejowej, jak również jej dalsze zamierzenia na rynku polskim. Prezes Jacek Bilas, Członek naszego Stowarzyszenia jest  doświadczonym menedżerem i wielkim  znawcą branży kolejowej. W prezentowanym opracowaniu podkreśla znaczenie wybranej drogi organicznego rozwoju firmy. Ma on w tym rozwoju swój wielki udział. 

Zachęcamy do zapoznania się z tym niewątpliwe ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia