Infrastruktura kolejowa w Polsce – stan i potrzeby rozwojowe

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy opracowanie Dr hab. inż. Andrzeja Massela – Dyrektora Instytutu Kolejnictwa. dotyczące stanu i potrzeb rozwojowych w zakresie infrastruktury kolejowej w Polsce. W wysoce merytorycznym referacie, z wieloma ciekawymi statystykami autor, będący jednym z najlepszych znawców kolei w Polsce i Europie,  dokonał analizy najważniejszych procesów rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej. Przedstawione zostały również pożądane, zdaniem autora, inwestycje infrastrukturalne, których realizacja uzupełniałaby w sposób efektywny sieć linii kolejowych w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia