Działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury ukierunkowane na konkurencyjność kolei w Polsce

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU, przedstawiamy referat Pana Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pan Minister przedstawia podstawowe działania prowadzone przez Resort Infrastruktury na rzecz rozwoju i poprawy konkurencyjności kolei. W swojej wypowiedzi koncentruje się na najważniejszych programach inwestycyjnych, w przygotowaniu których brał aktywny udział i których realizację nadzoruje.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ważnym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia