Konsultacje ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Informujemy, że Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia, pismo zapraszające do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie

Zachęcamy do zapoznania się z tymi propozycjami legislacyjnymi i zgłaszanie uwag, na adres: www.seim-tsz.pl, w terminie do końca lutego 20222.

Zarząd Stowarzyszenia

Pismo przewodnie

Konsultacje – Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje – OSR SKRZYŻOWANIA – warunki techniczne

Konsultacje – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – SKRZYŻOWANIA – warunki techniczne

Konsultacje – Uzasadnienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – warunki techniczne

Konsultacje – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – SKRZYŻOWANIA – warunki techniczne