Wnioski w ramach programu „Cyfrowa Europa”

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia
Przekazujemy, otrzymaną z Biura Rzecznika MŚP, ważną informację w sprawie składania wniosków o środki unijne w ramach Programu CYFROWA EUROPA. Zachęcamy do zapoznania się i ewentualnego skorzystania.
Zarząd Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęła informacja o otwarciu przez Komisję Europejską drugiej serii zaproszeń do składania wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa”:

„22 lutego br. Komisja otworzyła drugą serię zaproszeń do składania wniosków w ramach programu >Cyfrowa Europa<. 

W ramach tego programu zainwestowanych zostanie ponad 249 mln euro w kilku obszarach: przestrzeniach danych, europejskiej infrastrukturze blockchain, szkoleniach w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych, rozwiązaniach cyfrowych na rzecz lepszych usług rządowych, projektach pilotażowych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) do walki z przestępczością oraz placówkach testujących AI. W tych ostatnich testowana będzie sztuczna inteligencja na potrzeby produkcji, żywności, zdrowia i inteligentnych społeczności. Ponadto dotacje w wysokości 43 mln euro zostaną przeznaczone na wsparcie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze zdrowia oraz na uruchomienie sieci ośrodków, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu odpowiednich przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jakie środki zostaną przeznaczone w ramach programu >Europa cyfrowa<?

• 2,2 mld euro na superkomputery (zakup światowej klasy superkomputerów klasy exascale do 2022/2023 r. oraz obiektów postexascale do 2026/2027 r.),
• 2,1 mld euro na sztuczną inteligencję,
•1,6 mld euro na bezpieczeństwo cybernetyczne (wzmocnienie koordynacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego między narzędziami i infrastrukturami danych państw członkowskich),
• 580 mln euro na zaawansowane umiejętności cyfrowe (wspieranie opracowywania i realizacji specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach potencjału, takich jak dane i sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie kwantowe i HPC),
• 1,1 mld euro na zapewnienie szerokiego zastosowania technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie (wspieranie wdrożeń o dużym wpływie w obszarach będących przedmiotem zainteresowania publicznego, takich jak zdrowie (uzupełnione programem EU4Health), Zielony Ład, inteligentne społeczności i sektor kultury).

Szczegółowe informacje pod adresem: LINK

Termin składania wniosków upływa w dniu 17.05.2022 r.

Oczekuje się, że kolejne zaproszenia w ramach programu >Cyfrowa Europa< zostaną opublikowane latem 2022 r.”

Z poważaniem,
 
Agnieszka Tarnawska
Starszy sekretarz
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46 | 00-679 Warszawa
www.rzecznikmsp.gov.pl, rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl