Konsultacje projektu ustawy dotyczącej m.in. kolei jednoszynowej, typu Monorai

Informujemy, że między innymi nasze Stowarzyszenie otrzymało do konsultacji projekt ważnej i ciekawej ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz zmiany ustawy o transporcie kolejowym – projekt z dnia 8.10.2021. Projekt ma stworzyć regulacje dotyczące nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego – m.in. kolei jednoszynowej, typu Monorail i urządzeń na poduszkach powietrznych albo magnetycznych, typu Maglew.

Proponuje się aby te nowe systemy transportu zostały objęte dozorem technicznym wykonywanym przez Transportowy Dozór Techniczny.

Proponuje się, co jest bardzo kontrowersyjną propozycją,  wyłączyć stosowanie do tych nowych systemów transportu  przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Z danych, na które powołano się w OSR wynika, że obecnie eksploatowanych jest ok. 56 linii kolei jednoszynowej – w Niemczech, we Włoszech, w Anglii, USA i Australii, z czego 26 jest Azji (m.in. w Japonii i Korei Południowej). W ostatnim czasie zainteresowanie rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło – prawie 30 nowych linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania koncepcyjnego.

W Polsce są również prowadzone prace koncepcyjne i studialne dotyczące możliwości budowy kolei typu Monorail, między innymi w konurbacji śląskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją ważnej regulacji. W załączeniu podstawowe dokumenty.

Prosimy o zgłaszania swoich uwag i opinii na adres biuro@seim-tsz.pl , w terminie do 20 października 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia

Pismo w sprawie konsultacji

Projekt regulacji

Uzasadnienie regulacji

OSR