Projekt rozporządzenia MI ws. udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach KPI

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia

Informujemy, że otrzymaliśmy do konsultacji projekt bardzo ważnej regulacji prawnej. Jest to projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej dla projektów z obszaru transportu intermodalnego.

Zamierzamy wypracować stanowisko Stowarzyszenia w tej sprawie. Członków zainteresowanych tą problematyką prosimy o zgłaszanie opinii na adres: biuro@seim-tsz.pl w terminie do 30.03.2023.

Zarząd Stowarzyszenia

Pismo przekazujące – Konsultacje publiczne – rozporządzenie pomocowe dot. transportu intermodalnego – KPO

Projekt rozporządzenia pomocowego – E2.1.3. Projekty intermodalne KPO

Uzasadnienie – E2.1.3. Projekty intermodalne KPO

OSR – E2.1.3. Projekty intermodalne KPO