Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

Informujemy, że Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował, między innymi do naszego Stowarzyszenia,  pismo zapraszające (w załączeniu) do konsultacji projektu nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego ostawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

Pismo – konsultacje społeczne

Członków zainteresowanych tą problematyką prosimy o zgłoszenie uwag i opinii na adres: biuro@seim-tsz.pl , w terminie do 22 listopada 2021.

Zarząd Stowarzyszenia