Kryteria decyzyjne odnowy parku pojazdów trakcyjnych

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU przedstawiamy opracowanie przygotowane przez Pana Witolda Bawora – Prezesa Zarządu spółki PKP INTERCITY REMTRAK sp. z o.o. Autor, posiadający ogromną wiedzę o taborze kolejowym oraz duże doświadczenie w zarządzaniu, w szczególności w obszarach eksploatacji i gospodarki taborowej, opisuje w sposób wysoce merytoryczny, logiczny i komunikatywny, wszystkie najważniejsze kryteria decyzyjne, jakie powinny być brane pod uwagę w podejmowaniu ważnych decyzji inwestycyjnych, jakimi są decyzje o modernizacjach lokomotyw oraz o zakupach nowych pojazdów trakcyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z tym niewątpliwe cennym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia