Bezpieczeństwo na torach w centrum uwagi PKBWK

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU, przedstawiamy opracowanie przygotowane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. W opracowaniu zostały omówione najważniejsze zasady i mechanizmy działania PKBWK, na przestrzeni ostatnich lat. Pan Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych jest wybitnym znawcą problematyki bezpieczeństwa na kolei. Posiada ogromne doświadczenie menedżerskie. Sprawnie i efektywnie kieruje tą ważną dla kolei instytucją.

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia