Strategiczne obszary i kierunki działalności Fundacji Grupy PKP

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE DO 2030 roku prezentujemy materiał przygotowany przez FUNDACJĘ GRUPY PKP, kierowaną przez Panią Katarzynę Kucharek. Społeczna odpowiedzialność biznesu kolejowego, w ramach której to formuły mieści się działalność tej FUNDACJI jest ważnym składnikiem działalności spółek kolejowych z Grupy PKP. Doświadczenie menedżerskie, zdolności organizacyjne i pracowitość Pani Prezes Katarzyny Kucharek, a także jej wielka kultura osobista sprawiają, że dorobek FUNDACJI jest imponujący.

Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem i wraz z Panią Prezes zapraszamy do śledzenia dalszej działalności FUNDACJI.

Zarząd Stowarzyszenia