Transport kolejowy jako strategiczny środek komunikacji

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU przedstawiamy referat przygotowany przez Pana Marcina Horałę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Pełnomocnika Rządu ds Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Marcin Horała omawia najważniejsze funkcje i cechy transportu kolejowego, przesądzające o tym, że kolej będzie w coraz większym stopniu pełnić strategiczną rolę w całym systemie transportu w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z tym interesującym opracowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia