Debata na temat celowości i efektywności procesów modernizacji taboru kolejowego w Polsce

Stowarzyszenie rozpoczyna debatę na temat celowości i efektywności procesów modernizacji taboru kolejowego w Polsce, w pierwszej kolejności taboru trakcyjnego, w szczególności w obszarze lokomotyw elektrycznych.  Porównanie ilości eksploatowanych lokomotyw elektrycznych z danymi dotyczącymi zakupów nowych lokomotyw nasuwa oczywisty wniosek, że pełna wymiana parku lokomotyw jest niemożliwa. Modernizacje są zatem koniecznością.

Porównanie kosztów modernizacji lokomotyw z cenami nowego taboru jednoznacznie wskazuje na wysoką efektywność wydatków na modernizacje.
Pozostają zatem pytania: jakie typy lokomotyw elektrycznych powinny być przedmiotem modernizacji w pierwszej kolejności, jakie powinny być zakresy techniczne modernizacji i wiele innych ważnych kwestii dotyczących procesów modernizacji .

Zapraszamy do pisemnej debaty w tych sprawach. Wypowiedzi ekspertów Stowarzyszenia i innych specjalistów rynku kolejowego będą prezentowane na naszej stronie internetowej.

Na początek prezentujemy profesjonalne opracowanie, przygotowane przez Pana Marcina Trzaskę – Członka naszego Stowarzyszenia, aktualnie Pełnomocnika Zarządu – Dyrektora ds Rozwoju firmy OLKOL Sp. z o.o
Prezes Stowarzyszenia
Józef Marek Kowalczyk

LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNE
Ile zakupów a ile modernizacji?

Lokomotywy typu 4E i 303E oraz pojazdy pochodne i pokrewne to wciąż najpopularniejsze w Polsce uniwersalne jednostki elektryczne. W większości wykorzystywane są do przewozów pasażerskich, choć na polskich torach ich codziennością jest także obsługa lżejszych pociągów towarowych.

Najwięcej lokomotyw wymienionych typów, oznaczonych jako EU07 lub EP07 stanowi znaczącą część taboru PKP Intercity. W obliczu zapowiadanych – i przeprowadzanych – przez tego przewoźnika znaczących inwestycji taborowych, aktualne wciąż pozostaje pytanie o ich przyszłość.

Biorąc pod uwagę trwające procesy modernizacyjne na polskiej sieci kolejowej, konieczne jest zwiększanie liczby lokomotyw pasażerskich mogących osiągać prędkość 160 km/h. Z jednej strony PKP Intercity zdecydowało się więc na zakup nowych szybkich jednostek produkcji polskiej, z drugiej – na modernizacje posiadanych lokomotyw EP/EU07, polegające m.in. na zwiększeniu maksymalnej prędkości, z jaką ciągnąć one mogą wagony.

Niezależnie od dokonywanych inwestycji i zwiększania wykorzystania przez przewoźnika elektrycznych zespołów trakcyjnych, jednostki te przez najbliższe co najmniej kilka lub nawet kilkanaście lat pozostaną trzonem parku lokomotywowego PKP Intercity.

Na co więc w powinien postawić państwowy operator dalekobieżny – zakupy nowych jednostek, czy też na zaawansowane modernizacje już posiadanych lokomotyw i dostosowanie ich do wymogów zarówno infrastruktury kolejowej, jak i pasażera? A może warto zastanowić nad racjonalnym, mieszanym modelem, zakładającym długofalowe inwestycje w nowe pojazdy, z jednoczesnym osiąganiem szybkich efektów modernizacyjnych posiadanych już lokomotyw?

Zachęcamy do pobrania całego opracowania przygotowanego przez Pana Marcina Trzaskę – Członka naszego Stowarzyszenia, aktualnie Pełnomocnika Zarządu – Dyrektora ds Rozwoju firmy OLKOL Sp. z o.o