Kryteria decyzyjne odnowy parku pojazdów trakcyjnych

Prezentujemy kolejne, ciekawe i wysoce profesjonalne opracowanie w ramach debaty dotyczącej celowości i efektywności modernizacji lokomotyw. Pan Witold Bawor – Członek Zarządu PKP S.A i Członek naszego Stowarzyszenia, przygotował opracowanie zatytułowane Kryteria decyzyjne odnowy parku pojazdów trakcyjnych.

Stymulantem rozwoju i podnoszenia konkurencyjności transportu kolejowego, oprócz właściwej polityki transportowej państwa, jest także prowadzenie działań zorientowanych na inwestycje i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Do takich aktywności można zaliczyć właściwą strategię w zakresie modernizacji i zakupów parku taborowego. Taka polityka powinna być przemyślana, gdyż niesie ze sobą nie tylko wysokie koszty inwestycyjne ale także, z uwagi na stosunkowo długi cykl życia taboru kolejowego, rzutuje na kondycję finansową przedsiębiorstwa przez kolejne dziesiątki lat.

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem.