Wypowiedź Krzysztofa Zdziarskiego Prezesa Zarządu Pesa Bydgoszcz S.A.

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy wypowiedź Pana Krzysztofa Zdziarskiego – Prezesa Zarządu spółki PESA BYDGOSZCZ S.A, będącej czołowym producentem taboru szynowego w Polsce. Materiał prezentowany przez Prezesa Krzysztofa Zdziarskego dotyczy zastosowań paliwa wodorowego w pojazdach szynowych. Materiał wysoce merytoryczny. Opracowanie na ten temat, w ramach niniejszej DEBATY, przygotował też Instytut Pojazdów Szynowych z Poznania.

Informacje przedstawiane przez Pana Krzysztofa Zdziarskiego – Prezesa PESY BYDGOSZCZ S.A, mają ten walor, że obrazują prace i zamierzenia producenta, który podjął konkretne działania dla zastosowania wodoru jako paliwa w wytwarzanych w PESA pojazdach szynowych. Zastosowanie wodoru w napędach pojazdów szynowych wpisuje się niewątpliwie w praktyczną realizację polityki zielonej transformacji polskiej gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia