Rola i zadania spółki PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy spółkę PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. która jest profesjonalnym podmiotem z wieloletnim doświadczeniem  w branży kolejowej. Wchodzi ona w skład jednej z największych w Europie grup logistycznych tj., PKP CARGO S.A.

Spółką PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o kieruje Pan Franciszek Kostrzewa, które swoje życie zawodowe związał z koleją.  Spółką kieruje od czerwca 2009 roku, budując systematycznie jej wartość i zwiększając rozmiary działalności.

Zachęcamy do zapoznana się z załączonym materiałem, opisującym sprawnie zarządzany podmiot, wypełniający efektywnie różnorodne funkcje w systemie kolejowego transportu ładunków.

Zachęcamy również do kontaktów bezpośrednich kontaktów ze Spółką.

Zarząd Stowarzyszenia