Wypowiedź Józefa Marka Kowalczyka Prezesa Stowarzyszenia

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiam własną analizę wybranych aspektów reformy PKP z lat 2000 – 2001. Odnoszę się również do regulacyjnych (systemowych ) przyczyn ogromnego spadku kolei w rynku przewozów ładunków, na przestrzeni minionych 20 lat.  Wiązanie tego negatywnego dla kolei trendu w zakresie przewozów ładunków z reformą PKP z lat 2000 – 2001 jest w mojej ocenie całkowicie nieuprawnione. Dołączam szczególny materiał –  Programu Restrukturyzacji PKP, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 7 września 1999 roku, który był podstawą programową dla uchwalenia ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Załączam również statystki GUS za okres 2000 – 2019, w zakresie przewozów ładunków oraz ilostanów taboru.

Zapraszam do zapoznania się z tymi materiałami.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia

WYPOWIEDŹ PREZESA STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW I MENEDŻERÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO 

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH 1999 ROK

STATYSTYKI DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW TRANSPORTEM KOLEJOWYM ORAZ TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM

STATYSTYKI DOTYCZĄCE ILOSTANÓW TABORU KOLEJOWEGO ORAZ TABORU SAMOCHODOWEGO