Wypowiedź Krzysztofa Celińskiego Prezesa Zarządu PKP i PKP S.A w latach 1999 – 2001

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy ciekawą i bogatą merytorycznie wypowiedź  Pana Krzysztofa Celińskiego, który kierował Przedsiębiorstwem Państwowym PKP przed jego przekształceniem, z dniem 1 stycznia 2001 roku, w Spółkę Akcyjną a następnie był Prezesem pierwszego Zarządu PKP S.A. Zatem w okresie jego pracy w PKP i PKP S.A przygotowano i wdrożono reformę kolei, na podstawie wówczas uchwalonej ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP.  Zadania te realizował przy  wsparciu Pana Krzysztofa Mamińskiego – obecnego Prezesa Zarządu PKP S.A, który wówczas był w składzie Zarządu PKP S.A. Doświadczenie zawodowe Pana Krzysztofa Celińskiego obejmuje również kierowanie Zarządem PKP PLK S.A oraz Zarządem PKP Intercity S.A, jak również wykonywanie wiele innych ważnych funkcji i zadań.

Zachęcany zatem do zapoznania się z jego ocenami reformy kolei sprzed 20 lat, jak również z jego poglądami na wiele aktualnie ważnych spraw środowiska kolejowego.

Zarząd Stowarzyszenia