Ignacy Góra, Prezes UTK o bezpieczeństwie na kolei

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE prezentujemy materiały przygotowane przez dr inż. Ignacego Górę – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Są to: wypowiedź pisemna (Artykuł) oraz wypowiedź nagrana Prezesa Ignacego Góry. Dotyczą one bardzo ważnej problematyki, jaką jest bezpieczeństwo na kolei. W szczególności, w załączonych materiałach, omówiona została, rola i znaczenie systemu ETCS dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.  Profesjonalne przybliżenie tej problematyki oraz przedłożone przez Prezesa UTK propozycje działań wdrożeniowych zasługują na szczególną analizę i uwagę.

Zarząd Stowarzyszenia

ETCS Limited Supervision sposobem na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego

play-sharp-fill