Wnioski Stowarzyszenia dotyczące własności infrastruktury kolejowej

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego złożyło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka pismo, które zawiera wnioski Stowarzyszenia w sprawach dotyczących własności infrastruktury kolejowej.

Kwestia zachowania publicznej własności infrastruktury kolejowej w Polsce jest jednym z zasadniczych celów statutowych naszego Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym pismem.