Stanowisko SEiMTS ws. projektu zmian w ustawie o transporcie kolejowym

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego wystosowało do Podsekretarza Stanu ds. kolei Pana Piotra Stommy pismo zawierające uwagi i opinie do projektu zmian w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.

Planowana zmiana ustawy związana jest z implementacją postanowień dyrektywy PE i Rady 2012/34/WE z dnia 21.11.2012 w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia.