Propozycje Stowarzyszenia dla przygotowywanej specustawy kolejowej

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego złożyło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, pismo zawierające propozycje dla przygotowywanej specustawy kolejowej, która ma usprawnić procesy przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma, który zawiera profesjonalne konstatacje i propozycje działań dla przyśpieszenia i poprawy efektywności inwestycji kolejowych.