Wielu uczestników – jeden produkt

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy głos Pana Marka Nitkowskiego – doświadczonego menedżera, z dużym dorobkiem zawodowym – aktualnie będącego Prezesem Zarządu spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. W swym opracowaniu przedstawia uwarunkowania budowy dobrej oferty w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Jego praktyka zarządcza, zarówno wcześniejsza w spółce działającej w skali ogólnokrajowej oraz obecnie w spółce samorządowej, upoważnia go stawiania wielu trafnych tez, spostrzeżeń i obserwacji.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia