Autonomiczne pojazdy szynowe w perspektywie 2030 roku, w warunkach polskich kolei

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy opracowanie Prof. dr hab.inż. Andrzeja Chudzikiewicza – Członka naszego Stowarzyszenia, dotyczące pojazdów autonomicznych, w tym perspektyw i uwarunkowań stosowania autonomicznych pojazdów kolejowych na polskich kolejach. Profesor Andrzej Chudzikiewicza jest wybitnym znawcą tej problematyki, zaś jego wieloletnie doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami kolejowymi przyczyniają się niewątpliwie do trafności stawianych tez i przedstawianych opinii.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia.