Ważne kwestie dotyczące czasu pracy maszynistów oraz znajomości szlaku

Pan Norbert Wiktorowski – Członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego jest maszynistą o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. Jest, między innymi maszynistą instruktorem. Aktualnie pełni też funkcję Zastępcy Naczelnika Sekcji Przewozów i Eksploatacji w Śląskim Zakładzie PKP Cargo S.A. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Jako znawca problematyki i praktyk przygotował profesjonalne analizy i komentarze do dwóch regulacji, dotyczących: czasu pracy maszynistów oraz znajomości szlaków kolejowych.

Prezentujemy je w załącznikach jako materiały do dyskusji w tych tematach.

Zachęcamy do zapoznania się i zgłaszania swoich opinii na adres mailowy: biuro@seim-tszz.pl

Czas pracy maszynisty – komentarze i propozycje

Znajomość szlaku kolejowego komentarze i propozycje

Zarząd Stowarzyszenia