SPÓŁKA PKP CARGOTABOR LIDEREM RYNKU NAPRAW TABORU

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU prezentujemy materiał przygotowany przez spółkę PKP CARGOTABOR SP. Z O.O Jerzy Ernst – Prezes Zarządu tej spółki omawia wyczerpująco zakresy i sposoby funkcjonowania zarządzanej przez niego firmy. Podkreśla jednocześnie wagę i znaczenie prawidłowej gospodarki taborem kolejowym dla sprawnego funkcjonowania największego przewoźnika kolejowego ładunków, jakim jest PKP Cargo S.A. Jako doświadczony menedżer akcentuje również wielką rolę i ogromne znaczenie prawidłowej organizacji systemu napraw wagonów i lokomotyw, w szczególności w sytuacji różnorodności ich typów i zastosowań przewozowych. Jest to z pewnością ciekawy i bogaty merytorycznie materiał, z którym warto się zapoznać.

Zachęcamy do przeczytania.

Zarząd Stowarzyszenia