SEiMTS skierowało pismo do Minister Wasiak

W nawiązani do obrad i ustaleń na Walnym Zebraniu, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego skierowało do Pani Marii Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju pismo w którym wnosi o przygotowanie regulacji w odniesieniu do transportu kolejowego, które w określonych sytuacjach pozwoli zarządcy infrastruktury odstąpić od poboru okład za korzystanie z infrastruktury.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Józef Marek Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia