Odpowiedź ministra Żałobki ws. perspektyw budowy KDP

Poniżej zamieszczamy pismo, jakie otrzymaliśmy od Podsekretarza Stanu – Pana Sławomira Żałobki, w sprawie perspektyw budowy w Polsce Kolei Dużych Prędkości. Załączone pismo jest odpowiedzią na wystąpienie naszego Stowarzyszenia, jakie wysłaliśmy do MIiR po konferencji PERSPEKTYWY KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI w Polsce, którą zorganizowaliśmy w dniu 6 maja 2015 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma.