Uznanie Ministra Stommy dla SEiMTS

Podsekretarz Stanu ds. Kolei – Pan Piotr Stomma skierował w dniu 20 czerwca 2016 roku, na ręce Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, pismo z podziękowaniami za dotychczasową działalność Stowarzyszenia oraz za wkład Stowarzyszenia w procesach konsultacji społecznych projektów nowych regulacji.

W piśmie Ministra Stommy czytamy:

„pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowe zaangażowanie przedstawicieli Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego w prace mające na celu usprawnienie funkcjonowania sektora transportu kolejowego”

„korzystając z okazji pragnę również wyrazić swoje uznanie dla pracy jaką wykonuje Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego na rzecz rozwoju transportu kolejowego”.

Minister Piotr Stomma zaprosił Stowarzyszenie do aktywnego uczestnictwa w procesach aktualizacji i konsultacji Krajowego Programu Kolejowego oraz w pracach zmierzających do przygotowania tzw. specustawy kolejowej, której celem będzie usprawnienie i przyśpieszenie przygotowania i realizacji inwestycji kolejowej w obecnej perspektywie budżetowej UE na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy do zapoznania się treścią pisma otrzymanego od Ministra Stommy.