Edukacja i wypoczynek misją CS Natura Tour

W ramach debaty O KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU, prezentujemy opracowanie przygotowane przez Panią Katarzynę Biełaszewską – Prezesa Zarządu spółki CS NATURA TOUR sp. z o.o. Spółka ta jest jednym z podmiotów utworzonych w ramach wielkiej reformy kolei z lat 2000 – 2001, w kolejnych latach ulegała dalszym przeobrażeniom. Spółka realizuje  bardzo ważną misję szkoleń dla kolejarzy, w szczególności szkoleń dla maszynistów. Spółka posiada do tych zadań profesjonalne symulatory. Oprócz zadań z zakresu edukacji spółka jest organizatorem wypoczynku w swoich ośrodkach wczasowych. Pani Katarzyna Biełaszewska, wywodząca się z rodziny o dużych tradycjach kolejarskich, sprawnie zarządza spółką CS NATURA TOUR sp. z o.o, podejmuje wiele inicjatyw dla rozwoju zakresów działania tej spółki i faktycznie realizuje jej rozwój.

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia