Wypowiedź Tadeusza Turzyńskiego Prezesa PKP Informatyka

W ramach DEBATY na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE przedstawiamy wypowiedź Pana Tadeusza Turzyńskiego – Prezesa Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o. Podjęte przez Prezesa Tadeusza Turzyńskiego działania są nakierowane na odbudowę wiodącej roli spółki PKP Informatyka Sp. z o.o, w obsłudze informatycznej spółek z Grupy PKP. Należy przypomnieć, że takie zadanie było wyznaczone w akcie założycielskim spółki PKP informatyka Sp. z o.o. W załączonej wypowiedzi zwraca uwagę szeroki i przemyślany zakres podjętych inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności świadczenia usług informatycznych; przede wszystkim zaś zmierzających do cyfryzacji kolei.

Zachęcamy do zapoznania się z tym ważnym i ciekawym materiałem.

Zarząd Stowarzyszenia