20. rocznica rozpoczęcia zmian na kolei – Debata na temat stanu i perspektyw rozwoju kolei

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do wyjątkowej DEBATY z okazji 20-ej rocznicy zmian na kolei. Wszystkie informacje na ten temat w załączonych plikach. Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

 

 

 

LIST ZARZĄDU DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia

      W dniu 8 września 2020 roku minęło 20 lat od uchwalenia ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP.  Była ona kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego rozpoczęto wdrażanie daleko idących zmian w funkcjonowaniu systemu kolei w wolnej Polsce.

Implementacja postanowień tej ustawy rozpoczęła się od przekształcenia dawnego PP  PKP w spółkę PKP S.A, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2001 roku. Następnie PKP S.A założyła spółki do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą, w zakresie działalności przewozów osób i ładunków, jak również o innych specjalizacjach.

W dniu 1 stycznia 2021 roku minie zatem 20 lat  funkcjonowania PKP S.A  w formule spółki akcyjnej. Ten fakt skłania do refleksji nad trafnością przyjętych wówczas rozwiązań i efektywnością przeprowadzonych dotychczas zmian na kolei.

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, zrzeszające aktualnie 128 członków, w tym czołowych menedżerów spółek kolejowych oraz wielu  uczestników przemian na polskiej kolei w ostatnich dekadach, podjęło się zorganizowania i przeprowadzenia pisemnej debaty, która została zatytułowana.

STAN I POTRZEBY ROZWOJOWE KOLEI W POLSCE

Zakładamy, że debata  dotyczyć będzie  ocen dotychczas przeprowadzonych reform, na podstawie ustawy o PKP z dnia 8 września 2000 roku i diagnozy aktualnego stanu transportu kolejowego w Polsce.  Nade wszystko zaś oczekujemy, że uczestnicy debaty zarekomendują kierunki dalszego reformowania kolei w Polsce i wskażą propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych i kierunków inwestowania.

Do debaty mamy zamiar zaprosić wszystkie najważniejsze osoby zarządzające koleją obecnie, jak również na przestrzeni minionych 20 lat, również kadrę profesorską od lat zajmujących się problematyką kolejową.

W pierwszej kolejności zwracamy się z propozycją wzięcia udziału w tej debacie do Członków naszego Stowarzyszenia. W załączeniu przesyłamy materiał inicjujący tą DEBATĘ oraz  dane statystyczne dotyczące kolei i transportu samochodowego, za okres 2000 – 2019.

Z zainteresowaniem zapoznamy się z Waszymi wypowiedziami,  opiniami, które planujemy publikować na stronie internetowej Stowarzyszenia. Przygotowane referaty będziemy chcieli wydać w formie książkowej. Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym  przedsięwzięciu.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Józef Marek Kowalczyk

LIST ZARZĄDU DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

DEBATA Z OKAZJI 20 – ROCZNICY PRZEMIAN SYSTEMU KOLEI W POLSCE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE DO PODJĘCIA W TRAKCIE DEBATY

STATYSTYKI DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI LINII KOLEJOWYCH ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH

STATYSTYKI DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRZEWOZÓW OSÓB TRANSPORTEM KOLEJOWYM ORAZ TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM

STATYSTYKI DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW TRANSPORTEM KOLEJOWYM ORAZ TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM

STATYSTYKI DOTYCZĄCE ILOSTANÓW TABORU KOLEJOWEGO ORAZ TABORU SAMOCHODOWEGO