Opinia Stowarzyszenia do kierunków rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

Stowarzyszenie przesłało do Pana Andrzeja Bittela – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury poniższą opinię do dokumentu KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO DO ROKU 2030, z perspektywą do roku 2040.

Zapraszamy do zapoznania się z Opinią

Prezes Stowarzyszenia
Józef Marek Kowalczyk