Wniosek RMŚP o objęcie Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz osób fizycznych

Zachęcam do zapoznania się  z wnioskiem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o objęcie Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich także mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które nie są rolnikami lub ich współpracownikami a zamierzają podjąć działalność gospodarczą zamieszkując lub posiadając siedzibę na terenie objętym programem.

Wniosek dostępny jest pod poniższym adresem: https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/8c3ffc76-40d8-4fbf-9486-13c26dc408fa/2019.03.29_Pismo_wychodzące_Minister_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi.pdf