Opinia RMŚP do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zachęcamy do zapoznania się z opinię Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie odrzucania przez Sąd nieopłaconych środków zaskarżenia, postępowania w sprawach gospodarczych a także zmian w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opinia dostępna jest pod poniższym adresem: https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/0238d5a8-4ee8-4e5d-805d-86594701056b/2019.03.28_Pismo_wychodzące_Szef_Kancelari_Sejmu.pdf