Stowarzyszenie wnosi o doprecyzowanie przez Ministerstwo Infrastruktury terminu „inna droga kolejowa”

Przedstawiamy treść wniosku – pisma do Ministra Infrastruktury w sprawie doprecyzowania terminu „INNA DROGA KOLEJOWA”, używanego w ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, dla którego to terminu brakuje w tej ustawie definicji. Projekt wystąpienia do Ministra Infrastruktury przygotował Pan Józef Szczepański – Członek naszego Stowarzyszenia, znany z głębokiej wiedzy, dotyczącej regulacji w zakresie funkcjonowania infrastruktury kolejowej.

Zachęcamy do zapoznania się z tym wnioskiem.

Zarząd Stowarzyszenia