Opinia Stowarzyszenia do zamierzeń inwestycyjnych PKP PLK S.A. na okres do roku 2040

Przedstawiamy opinię Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego do przesłanych przez PKP PLK S.A  do konsultacji, zamierzeń inwestycyjnych na okres do roku 2030, z perspektywą do roku 2040.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii.

Zarząd Stowarzyszenia