Stowarzyszenie chce zniesienia opłat za dostęp do torów w 2021 dla przewoźników ładunków

W ramach rozpoczętej debaty na temat STANU I POTRZEB ROZWOJOWYCH KOLEI W POLSCE, jednym z ważnych obszarów tematycznych jest bardzo trudna – dramatyczna sytuacja w zakresie kolejowych przewozów ładunków. Niewątpliwie dla tego sektora przewozowego niezbędne jest przygotowanie KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH. Warunkiem powodzenia działań w tym zakresie jest wyrównanie warunków konkurencyjności kolei z transportem samochodowym.

Zanim taki PROGRAM powstanie, a tym bardziej zanim Rząd doprowadzi do wyrównania warunków funkcjonowania dwóch gałęzi transportu lądowego, potrzebna jest pilna interwencja państwa, która powinna dotyczyć zniesienia w roku 2021 opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przez przewoźników kolejowych. W tym celu złożyliśmy stosowny wniosek do Ministra Infrastruktury, którego treść załączamy. W najbliższym czasie przygotujemy założenia do PROGRAMU ODBUDOWY KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH, które skierujemy do konsultacji wśród Członków Stowarzyszenia oraz z czołowymi przewoźnikami kolejowymi ładunków w Polsce. Zachęcamy do włączenia się w proces zgłaszania propozycji do takiego PROGRAMU.

WNIOSEK STOWARZYSZENIA DO MINISTRA INFRASTRUKTURY WS. ZNIESIENIA OPŁAT ZA DOSTĘP DO TORÓW W ROKU 2021 DLA KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW ŁADUNKÓW

Z wyrazami szacunku, z podziękowaniami za współpracę przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w roku 2020 oraz z życzeniami zdrowia i dalszej pracy dla rozwoju kolei i poprawy jej konkurencyjności w roku 2021.
Zarząd Stowarzyszenia